Q8 Chopin S

Tryckluftverktygsolja Q8 Chopin S är oljor avsedda smörjning av tryckluftsdrivna bergborrmaskiner och andra tryckluftverktyg.

För slående maskiner rekommenderas:

Q8 Chopin S 46 – under +5℃ Q8
Chopin S 100 – över +5℃ samt vid underjordsarbeten
Q8 Chopin S 220 – för djupborrning, t ex värmepumpsanläggningar.

För roterande maskiner rekommenderas Q8 Chopin S 46 vid alla temperaturer.

Fördelar

 • Högt naturligt viskositetsindex
 • Ger stark oljefilm som inte tvättas bort av vatten
 • God luft- och vattenavskiljande förmåga
 • Förhindrar isbildning
 • Gott slitageskydd
 • Skyddar mot rost och korrosion även i närvaro av kondens
 • God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervall
 • Minimal skumning

Q8 Glykol

Koncentrerad
Frostskyddsvätska baserad på monoetylenglykol. Lämplig för öppna och slutna kylsystem i bensin och dieselmotorer.

Kvalitetsegenskaper

 • Ger gott frysskydd
 • Ger överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre typer av glykol, t.ex. BS 3151B. Skyddar även aluminium
 • Ger inga utfällningar ens i blandning med hårt vatten
 • Påverkar ej i kylsystemet ingående packningsmaterial
 • Innehåller tillsatsmedel som skyddar mot kavitationsangrepp
 • Innehåller ej amin-, nitrit- eller fosfatföreningar
 • Är blandbar med de flesta andra kylvätskor på marknaden, inklusive Volvo Typ C

Rekommendationer

 • Vår rekommendation är att 50% OKQ8 Glykol (koncentrerad) blandas i vatten. Mer än 60% OKQ8 Glykol bör inte tillsättas, eftersom denna inblandning ger maximalt frysskydd (fryspunkt ca -50°C).
 • Byt kylvätska i enlighet med bilfabrikanternas anvisningar

Q8 Schumann

Q8 Schumann är syntetiska kompressoroljor för mobila och stationära skruvkompressorer, kolvkompressorer eller lamellkompressorer. Oljorna är även lämpliga som syntetisk kuggväxel-, hydraul-, och vakuumpumpoljor. De tjockare viskositeterna är utmärkta som syntetiska skruvväxeloljor och kan användas till hårt stötbelastade vinkelväxlar med spiralskurna kuggar såsom i krossverk. Q8 Schumann är uppbyggda av polyalfaolefiner (PAO). Dessa syntetiska oljor är skonsamma mot packningar och lackerade ytor.

Fördelar

 • Minskat underhållsbehov
 • Medger förlängda bytesintervall – upp till 8 ggr längre än för mineraloljor
 • Skonar packningar och lack
 • Låg oljeförbrukning
 • Minskad risk för brand och explosion
 • Minimal koksningsrisk
 • God filtrerbarhet
 • God luft- och vattenavskiljande förmåga
 • Utmärkt slitageskydd
 • Skyddar mot rost och korrosion
 • Minimal skumning
Rulla till toppen